Nicolai logo

Foreninger, organisationer og grupper hjemmehørende i Kolding Kommune, der virker for folkeoplysning og kulturelle formål, kan gratis låne et lokale i Nicolai til faste øvetider og til enkeltarrangementer.

Sådan gør du, hvis du vil låne et lokale i Nicolai: 

 Se en oversigt over lokalerne i Nicolai i lokaleoversigten