Nicolai logo
5. september - 25. oktober
Fernisering 4. september kl. 15.00 - 17.00 

BKF præsenterer udstillingen Som Skygger af billedkunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo.

Nicolai Kunst & Design

Udstillingen, ’Som skygger’ undersøger og kredser om, hvordan værket, med antydninger-, spor – eller mutationer af nedslag fra den virkelige verden, kan sætte sig som skygger i os, som potentiel bevidsthed og erkendelse. Skyggen er der og er der ikke, den skaber kontrast eller antyder blot, er frihed, fortiede tabuer, tankens flugt eller visionens vinger.

’Som skygger’ er en udstilling, der installatorisk søger at kommentere vores samtid ved at kaste skygger på eksistentielle dellemmaer. Her rejses spørgsmål om skygger af levende, skygger af døde, skygger af levende døde eller skygger af døde levende.

Vibeke Nørgaard Rønsbo skaber åbne værker, der er samtidskommenterende og inviterer til debat. Mødet med publikum er en stærk drivkraft i de store borgerinddragende samtidskunstprojekt i det offentlige rum, ofte udfoldet i en antropologisk inspirerede kunstgenre. Dialogen og meningsudvekslingen er central og vægtes højt.

Rønsby800