Nicolai logo
2. - 24. februar 2019
Fernisering 1. februar 2019 15.00 - 17.00

Kolding Kunstforening præsenterer udstillingen Grønland Nu

Nicolai Kunst & Design

Titlen på udstillingen kan synes en smule dristig, idet en udstilling med ti kunstnere fra Grønland eller med stærke bånd til Grønland naturligvis ikke kan repræsentere den grønlandske samtidskunst i sin helhed. Men den viser nogle tilnærmelser til og forsøg på at bearbejde tilknytningen til en kultur, der på en gang er helt sin egen og som samtidig nødvendigvis må ses i forhold til en nutid og en historie, hvor en fremmed kulturform har trængt sig på og har udfordret de grønlandske kunstnere og gjort kunsten selvbevidst og stærk.

En af de udstillende kunstnere, Gukki Nuka, udtrykker nok det, mange andre også ville kunne sige: “Jeg er ligesom luften, der binder kulturerne sammen”. Man ser på verden med en grundstemning, der ikke altid lader sig definere klart, men som henter alvor og perspektiv i naturen, i myterne og i de modsatrettede erindringer og oplevelser, der er kunstnerens. Vi berøres dybt af fotoberetninger og andre billedkunstneriske udtryk, der afslører den indtrængende materialisme og den moderne kolonialismes menneskelige og miljømæssige omkostninger. Ligesom vi frydes og glæder os, når vi møder skønheden, dybden og den stille humor i de værker, der bearbejder og udvider de folkelige udtryksformer.

For os, med en traditionel tæt tilknytning til europæisk kunst, er naturen omkring os fortolket og gengivet igen og igen. Det er, som om vi næsten ser naturen gennem den kunst, der har formidlet den. Måske ser vi lyset over Skagen, fordi vi har set lyset i skagensmalernes billeder, måske oplever vi parisisk regnvejr med baggrund i erindringen om Renoirs regnvåde gadegengivelser. Kunsten skaber vores blik. Men sådan er det ikke med vores oplevelse af Grønlands natur. Fortolkningen af det grønlandske landskab og hele den grønlandske motivverden skal genopfindes af kunstnerne, så den kan åbne sig for os i en nutidig form, der møder traditionen uden at gentage den.

Udstillingen viser ti forskellige kunstneres intense arbejde med at formidle deres grønlandske identitet, hvad enten den er etnisk eller kulturel. Deres glæde og smerte ved bindingen til Grønland og den evige dualitet i det givne vilkår – at være på en gang grønlandsk og dansk.

 KKlein P1140714 800