Nicolai logo

Lokaler i Nicolai kan, såfremt det er foreneligt med de øvrige aktiviteter i Nicolai, udlejes til arrangementer af kommerciel karakter.

Lokaler i Nicolai udlejes ikke til private selskabelige arrangementer.

Afbestillingsregler

Udebliver lejer helt uden afbestilling, betragtes arrangementet, som var gennemført, og lejer skal betale fuld pris for hele det bestilte arrangement.

Afbestilles et arrangement senest 14 dage før afholdelsesdatoen, skal der ikke betales erstatning. Såfremt afbestilling sker senere end 14 dage før, skal der betales erstatning på 50 % af arrangementets pris.

Aflysninger og evt. ændringer i øvetider skal meddeles til Informationskontoret på 79 79 10 31.

Benyttelse af lokalet

Lokalerne kan benyttes alle ugens dage fra kl. 8.00 til 22.30. I enkelte tilfælde og efter forudgående aftale til kl. 23.00. Teknisk service kan tilkaldes mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-13.00 ved henvendelse til teknisk serviceleder Frank Ibsen (79 79 10 19).

Rygning i lokalerne er ­ikke tilladt. Brandmateriel og nødudgange må ikke blokeres. Antallet af personer i lokalet må ikke overstige det i lokaleoversigten nævnte. Der må kun foregå let servering i lokalet (kaffe, vand, frugt, sandwiches etc.).

Evt. lån af AV-udstyr i forbindelse med arrangementer skal aftales på forhånd.

Benyttelse sker fuldt ud på arrangørens regning og risiko. Der kan ikke gøres ansvar gældende over for forvaltningen for person- eller tingskade, der måtte indtræffe under brugen af lokalerne.

BEMÆRK: Parkering på området foran Nicolai Scene er ikke tilladt.

Aflevering af lokalet

Lokalerne skal efterlades opryddede, aflåst og med alarmen slået til. Lyset i salen skal slukkes, og evt. affald afleveres i containeren i det orange skur. Lokaler i Nicolai efterlades med stole og borde opstillet i rækker som ved modtagelsen af lokalet, med mindre andet aftales.

Arrangøren er ansvarlig for ro, orden og oprydning, har det fulde ansvar for det lånte/lejede og er erstatningspligtig for skader, som ikke kan henføres til almindeligt slid på bygning, inventar m.v. Skader på inventar el. lign. meddeles til teknisk serviceleder Frank Ibsen.

Nøglekort og alarm

Arrangørens kontaktperson modtager instruktion i låse- og alarmsystemet. Nøglekort og kode må kun anvendes af denne person. Hvis der opstår behov for, at en anden låser op og fra- og tilkobler alarmen, skal dette aftales på forhånd med teknisk serviceleder Frank Ibsen.

I tilfælde af at alarmen udløses, skal der ringes til Kolding Kommunes kontrolcenter på tlf. 75 53 10 34. Såfremt dette ikke sker, tilsendes regning for alarmudrykning.

Kontaktoplysninger:

Teknisk serviceleder Frank Ibsen, tlf. 79 79 10 19 eller mail: fraib@kolding.dk 

Nicolai Information, tlf. 79 79 10 31 eller på mail: tinh@kolding.dk