Nicolai logo

Profil
Nicolai Kunst og design er et ikke-kommercielt udstillingssted, som har til formål at vise udstillinger inden for kunsthåndværk, design, billedkunst, arkitektur, foto, film og installation. Der fokuseres i udstillingsprogrammet på at vise eksperimentelle og tværfaglige udstillinger, der kombinerer forskellige kreative praksisser.

Det er muligt at søge om en udstillingsperiode og udstillingsansøgninger vurderes af et tværfagligt udstillingsråd. Ansøgninger om at udstille projekter, medtænker eller aktiverer det udendørs gårdrum er særligt velkomne.

Som udgangspunkt stilles udstillingslokalerne til rådighed for udstillerne, der selv sørger for transport, opsætning og nedtagning. Nicolai Kultur tilbyder i denne sammenhæng en markedsføringspakke.

Desuden hjælper Nicolai Kultur med afholdelse af ferniseringen, hvis det ønskes og forestår udgifter hertil (vin, vand og snacks)


Lokalerne

Udstillingsstedet består af 3 lokaler á ca. 50 km2 samt en 'mellemgang'. Der er galleriskinner og udstillingsbelysning overalt. Her kan du hente en lokaleplan.

 

Programmets sammensætning

Udstillingsstedet danner ramme om 6 - 8 udstillinger årligt.

Der er indgået aftaler med en række aktører om faste årlige udstillingsperioder. Disse faste udstillere er: Kolding KunstforeningDanske Kunsthåndværkere og Designere og Billedkunstnernes Forbund. Øvrige udstillinger fastlægges af udstillingsrådet. Lokale amatører/semiprofessionelle og afgangsstuderende fra f.eks. Designskolen Kolding kan efter ansøgning tildeles udstillingsperiode efter gældende ansøgningskriterier.

 

Ansøgningskriterier og frister
Udstillingsansøgninger skal indeholde:

• En beskrivelse af udstillingen
• Billedmateriale (gerne digitalt)
• Liste over udstillere samt CV på alle
• Links til evt. hjemmesider
Ansøgninger, der ikke indeholder disse oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Der er ansøgningsfrist to gange årligt: 15. april og 15. oktober.

OBS: Der er ikke ledige perioder før 2023

 Udstillingsrådet

1 repr. Nicolai (kontaktperson)
1 repr. Kolding Kunstforening.
2 repr. Udøvende kunstnere fra hhv. BKF og DKoD