Nicolai logo

Profil
Udstillingsstedet har til formål at vise udstillinger inden for kunsthåndværk, design, billedkunst, arkitektur, foto, film og installation og med fokus på at skabe et cross-over mellem disse områder.

Udstillingsstedet har et professionelt sigte. Der er nedsat et udstillingsråd, som løbende evaluerer kvalitetsniveauet og programmets sammensætning. Der fokuseres i planlægningen på det eksperimentelle og tværfagligheden for at understøtte mangfoldigheden i Nicolai og for at skabe et modspil til byens gallerier og museer. I udstillingslokalernes profil indtænkes således hele Nicolai-komplekset, herunder gården, der kan danne ramme om såvel udstillinger som kunstneriske aktiviteter.

Lokalerne
Udstillingsstedet består af 3 lokaler á ca. 50 km2 samt en 'mellemgang'. Der er galleriskinner og udstillingsbelysning overalt. Her kan du hente en lokaleplan.

 

Programmets sammensætning

Udstillingsstedet danner ramme om 6 - 8 udstillinger årligt.

Der er indgået aftaler med en række aktører om faste årlige udstillingsperioder. Disse faste udstillere er: Kolding KunstforeningDanske Kunsthåndværkere og Designere og Billedkunstnernes Forbund. Øvrige udstillinger fastlægges af udstillingsrådet. Lokale amatører/semiprofessionelle og afgangsstuderende fra f.eks. Designskolen Kolding kan efter ansøgning tildeles udstillingsperiode efter gældende ansøgningskriterier.

 

Ansøgningskriterier og frister
Udstillingsansøgninger skal indeholde:

• En beskrivelse af udstillingen
• Billedmateriale (gerne digitalt)
• Liste over udstillere samt CV på alle
• Links til evt. hjemmesider
Ansøgninger, der ikke indeholder disse oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Der er ansøgningsfrist to gange årligt: 15. april og 15. oktober.

OBS: Der er ikke ledige perioder før 2020

 Udstillingsrådet

1 repr. Nicolai (kontaktperson)
1 repr. Kolding Kunstforening.
2 repr. Udøvende kunstnere fra hhv. BKF og DKoD
1 repr. Bygning 5 - Nicolai
1 repr. SDU