Nicolai logo

Nicolai komplekset er et unikt kulturhus beliggende i Kolding. Nicolai er centrum i et "latinerkvarter", der også omfattede Kolding Gymnasium (nu Social og Sundhedsforvaltningen), Teknisk skole og den private Døtreskole (begge nu Kolding Realskole).

Nicolai var oprindeligt fem skolebygninger opført i perioden fra 1856-1908. Komplekset viser derfor, hvordan skolebyggeriet udviklede sig i denne periode og vidner også om, at byens befolkning voksede eksplosivt. Fra slutningen af 1940erne blev bygningerne tilsammen kaldt Sct. Nicolai Skole.

Sct. Nicolai Skole lukkede i 1983, hvorefter der i en periode var Ungdomsskole, Musikskole og Dagcentret Mødestedet i dele af skolekomplekset. I 2004 blev der indgået en aftale med Kolding Kommune om en renovering af de gamle skolebygninger og omdannelsen af dem til et kulturkompleks. Projektet blev realiseret med støtte fra Realdania Fonden, og opgaven blev overdraget til Arkitektfirmaet Dorthe Mandrup i samarbejde med landskabsarkitekt Kirsten Jensens Tegnestue. 

 Byg 1

De fem huse i perioden 1856-1908:

Borgerskolen, bygget i 1856 (Kolding Stadsarkiv)

Skolen er en enkel klassicistisk bygning. På facaden er opsat en tavle med givernes navne og inskriptionen "Herre i dit lys, ser vi lyset". Den blev bygget som Borgerskole (Betalingsskole, Heldagsskole). Senere blev den Forskole og siden hen Hjælpeskole (indtil 1968) for slutteligt at blive brugt som Ungdomsskole. Skolelæge og Skoletandpleje har desuden haft lokaler i denne bygning, der siden 1988 har været fredet.

Friskolen, bygget i 1879 (Nicolai for Børn)

Skolen er bygget til Friskole (Halvdagsskole) i 1879. Forskellen mellem Friskole og Betalingsskole blev ophævet i begyndelsen af 1900-tallet, hvilket betød, at alle børn herefter fik gratis heldagsundervisning. I Friskolens kælder var der fra 1898 børnebespisning.

Gymnastikhuset bygget i 1881-82 (Nicolai Scene)

Gymnastikhuset blev benyttet af alle skolens elever. Arkitekt var kgl. bygningsinspektør, L.A. Winstrup. Han var også arkitekten bag Døtreskolen, Kolding Rådhus, Sct. Nicolai Kirke og flere kirker på egnen. Stilen er italiensk renæssance. I nyere tid har Gymnastikhuset været benyttet til koncertsal for klassisk musik og til udstillinger, under navnet Katrinegadesalen. Bygningen er nu fredet.

Pigeskolen bygget i 1898 (Nicolai Kunst og Design)

Bygningen benyttedes de første år til Friskole, men efter at Ålykkeskolen blev bygget i 1904, opdeltes Koldings Skolevæsen i Forskole, Drengeskole og Pigeskole. De større drenge kom på Ålykkeskolen, mens de større piger gik i Pigeskolen. Skolen er tegnet af arkitekt Johan Chr. Fussing i italiensk renæssance stil. Han tegnede også den nærliggende Teknisk Skole og Ålykkeskolen.

Forskolen bygget i 1908 (Nicolai Biograf & Cafe)

Da Borgerskolen blev for lille til Forskole, byggedes endnu en skolebygning ud mod Blæsbjerggade i 1908. Arkitekten var Robert V. Schmidt, der også tegnede de fleste privatbanestationer i Koldingområdet. I denne skolebygning var der også en gymnastiksal.

 

Luftfoto    Byg 2  

 

Kender du Nicolai?

Nicolai i dag