Nicolai logo

Foreninger, organisationer og grupper, der virker for folkeoplysning og kulturelle formål, kan efter ansøgning låne lokaler i Nicolai til faste øvetider og til enkeltarrangementer.

Benyttelse af lokaler er gratis.

Aflysninger og evt. ændringer i øvetider skal meddeles til Nicolai Kultur på tlf. 79791031 eller tinh@kolding.dk


Benyttelse af lokale:

Lokalerne kan benyttes alle ugens dage fra kl. 8.00 - 22.30. I enkelte tilfælde og efter forudgående aftale til kl. 23.00. Teknisk service kan tilkaldes mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-13.00 ved henvendelse til teknisk serviceleder Frank Ibsen på tlf. 79791019.

Rygning i lokalerne er ­ikke tilladt. Brandmateriel og nødudgange må ikke blokeres. Antallet af personer i lokalet må ikke overstige det i lokaleoversigten nævnte. Der må kun foregå let servering i lokalet (kaffe, vand, frugt, sandwiches etc.).

Evt. lån af AV-udstyr i forbindelse med arrangementer skal aftales på forhånd. Læs mere i lokaleoversigten om netforbindelse og andet AV-udstyr i de forskellige lokaler.

Benyttelse sker fuldt ud på arrangørens regning og risiko. Der kan ikke gøres ansvar gældende over for forvaltningen for person- eller tingskade, der måtte indtræffe under brugen af lokalerne.

BEMÆRK: Parkering på området foran Nicolai Scene er ikke tilladt.


Aflevering af lokalet:

Lokalerne skal efterlades opryddede, aflåst og med alarmen slået til. Lyset i salen skal slukkes, og evt. affald afleveres i containeren i det orange skur. Lokaler i Nicolai efterlades med stole og borde opstillet i rækker som ved modtagelsen af lokalet, med mindre andet aftales.

Arrangøren er ansvarlig for ro, orden og oprydning, har det fulde ansvar for det lånte/lejede og er erstatningspligtig for skader, som ikke kan henføres til almindeligt slid på bygning, inventar m.v. Skader på inventar el. lign. meddeles til teknisk serviceleder Frank Ibsen.


Nøglekort og alarm:

Arrangørens kontaktperson modtager instruktion i låse- og alarmsystemet. Nøglekort og kode må kun anvendes af denne person. Hvis der opstår behov for, at en anden låser op og fra- og tilkobler alarmen, skal dette aftales på forhånd med teknisk serviceleder Frank Ibsen.

I tilfælde af at alarmen udløses, skal der ringes til Kolding Kommunes kontrolcenter på tlf. 75 53 10 34. Såfremt dette ikke sker, tilsendes regning for alarmudrykning.


Brugere med faste øvetider:

Øveformål skal vige for amatørkoncerter, som skal vige for professionelle koncerter og professionelle arrangementer. Meddelelse om ændringer og aflysninger vil blive givet tidligst muligt og senest 14 dage i forvejen. Der kan ikke påregnes erstatningslokale.


Kontaktoplysninger:

Teknisk serviceleder Frank Ibsen, tlf. 79791019 eller mail: fraib@kolding.dk 
Nicolai Kultur, tlf. 79791031 eller mail: tinh@kolding.dk