Nicolai logo
4. maj 2020

Nicolai synger for at markere 75-året for Danmarks befrielse.

Nicolai

4. maj 2020 er det 75 år siden, Danmark blev befriet. Det markerer vi ved at arrangere en særlig Kolding Alsang 2020 med fællessang og optog fra Koldinghus til Nicolai.

Vær med til at markere en særlig begivenhed
Kolding har en særlig historie, når det kommer til befrielsen, da en af de få befrielsessange, ’En lærke letted’, er skrevet og komponeret af to Koldingborgere. Det var nemlig apoteker Mads Nielsen, der skrev den smukke tekst, mens Mathias Christensen komponerede melodien. Sidstnævnte var i mere end 30 år lærer ved Pigeskolen, Sct. Nicolai Skole.

Pigeskolen i Nicolai, der i dag huser Kunst & Design samt Bygning 5, var en af de første bygninger, som tyskerne besatte i Kolding. På gamle fotos kan man se det nazistiske flag vaje over Nicolai og tyske soldater rense våben i de lokaler, vi til daglig færdes i. En historie vi aldrig må glemme. 75-året for befrielsen er således en særlig anledning til at samles og i fællesskab markere dagen med sang.


Alsang 2020 i Kolding arrangeres af Nicolai Kultur i samarbejde med Koldinghus og Stadsarkivet. Alsang 2020 er kulminationen på en lang række fællessangsarrangementer i Nicolai, og vi håber, at mange Koldingborgere vil være med til at markere en helt særlig historisk begivenhed med sang og optog gennem byen.

alsang800